Çerez Politikası

BAUHAUS İnşaat Malzemeleri ve Ev Gereçleri Limited Şirketi, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında bu metni hazırlamıştır.

Bu Çerez Aydınlatma metninin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Türleri

Sürelerine Göre Çerez Türleri

 • 1. Oturum çerezleri: Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.
 • 2. Kalıcı çerezler: Bu Çerezler sizler silene kadar veya yok olma gününe bağlı olarak tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar sabit sürücünüzde kalan çerezlerdir.

Kaynaklarına Göre Çerez Türleri

 • 1. Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilmektedir.
 • 2. Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri

 • 1. Zorunlu Çerezler: Bu tarz çerezler web sitesinin işleyişi için zorunludur ve kapatılamaz. Bunlar genellikle sizin gizlilik tercihlerinizi tutmak veya sisteme girerken ya da bir form doldururken girdiğiniz verileri kullanmak amacıyla güncellenirler. Tarayıcınızı bu çerezleri engellemek veya sizi uyarması için güncelleyebilirsiniz, fakat sitenin bazı parçaları çalışmayabilir. Bu çerezler kişisel bilgi içermezler.
 • 2. Performans Çerezleri: Bu çerezleri sitenin ziyaretçi sayılarını ve trafiğini anlamak için kullanırız, böylece sitemizin performansını ölçebilir ve iyileştirebiliriz. Bunlar bizim hangi sayfaların en çok ya da en az kullanıldığını anlamamıza ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiklerini görmemize yardımcı olur. Bu çerezlerin topladığı bilgiler kişisel olarak değil topluca anonim olarak işlenir. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, sizin sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.
 • 3. Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler sitenin daha fonksiyonel ve kişiselleştirilmiş olmasına olanak sağlar. Bizim tarafımızdan veya sayfalara eklediğimiz 3.parti servis sağlayıcıları tarafından güncellenebilirler. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz bu servislerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir.
 • 4. Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler reklamcılık alanındaki iş ortaklarımız tarafından kullanılabilirler. Bu reklam şirketleri sizin ilgi alanlarınıza göre profilleme yapabilir ve diğer gezindiğiniz web sitelerinde sizin ilginizi çekebilecek reklamları size gösterebilirler. Doğrudan kişisel bilgi saklamazlar, fakat sizin tarayıcıdaki ve internet cihazınızdaki sizi tanımlayan tekil kimliği kullanırlar. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, daha az hedefli pazarlamaya maruz kalırsınız.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler

 • 1. Zorunlu çerezler: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.
 • 2. Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
 • 3. Fonksiyonel çerezler: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
 • 4. Pazarlama çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız ve İlgili Kişilerin Talepleri

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre aşağıdaki adrese veya e-posta adresine yazılı olarak iletebilirler.

Adres: İçerenköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi, No: 4, 34752 Ataşehir, İstanbul
E-posta Adresi: bauhaus.kvkk@hs03.kep.tr

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

İnternet sitemizde istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Değişiklikleri kaydet” butonuna tıklayınız.Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya adresinden ulaşmak mümkündür. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:


Bunun dışında;


Son güncelleme tarihi: 18.01.2024

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Çerez Adı Çerez Sağlayıcı (Domain) Çerez Türü Çerez Süresi Çerez Tanımı
frontend .www.bauhaus.com.tr Zorunlu 400 gün Magento e-Ticaret platformunda kullanılan bir çerezdir. Bir kullanıcının siteye birkaç sayfa ziyareti üzerinden yaptığı ziyareti tanımlamak için kullanıcı oturum kimliğini saklar. Bu, mağazadaki alışveriş sepeti gibi kullanım oturumu boyunca tercihleri ve işlevleri korumak için kullanılır.
__cf_bm .useinsider.com Zorunlu 30 dakika Cloudflare'nin bot ürünleri, sitenizi kötü botlardan korumak için otomatik trafiği tanımlar ve azaltır. Cloudflare, __cf_bm tanımlama bilgisini, Bot Yönetimi veya Bot Dövüş Modu tarafından korunan Müşteri sitelerine erişen Son Kullanıcı cihazlarına yerleştirir. Bu bot çözümlerinin düzgün çalışması için __cf_bm tanımlama bilgisi gereklidir.
_dc_gtm_UA-* .bauhaus.com.tr Zorunlu 1 dakika Google Analytics sunucu isteklerinin sayısını izlemek için kullanılır
showgrid www.bauhaus.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Web sayfasının yönetimi için kullanılan bir değer.
cookiespool_consent www.bauhaus.com.tr Zorunlu 6 ay Web sitesinde kullanılan çerezler için Cookiespool aracılığıyla ziyaretçiden alınan açık rıza seçimlerini saklamak için kullanılır.
_gid .bauhaus.com.tr Performans 1 gün Kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığına dair veriler oluşturmak için benzersiz bir ID/kimlik kaydetmeye yarar.
_ga .bauhaus.com.tr Performans 400 gün Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
uid .criteo.com Performans 390 gün Bir kullanıcıyı tanımlamak için benzersiz bir kimlik içerir
visitor-id .media.net Performans 365 gün Bu çerez, ziyaretçi hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgiler, web sitesinin operatöründe dahili analitik için saklanacaktır. 
audit .rubiconproject.com Performans 365 gün Çerez onay verilerini kaydetmek için Rubicon Project çerezi.
stx_user_id .sharethrough.com Performans 30 gün Belirli bir ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu kimlik, ziyaretçiyi yeniden girişte tanımak ve yapılan tercih seçimlerini uygulamak için kullanılabilir. Çerez aynı zamanda web sitesinin pazarlama amacıyla ziyaretçiyi birden fazla web sitesinde izlemesine de olanak tanır.
_ga_* .bauhaus.com.tr Performans 400 gün Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
MR c.bing.com Performans 1 hafta Bu çerez, web sitesinin dahili analizi amacıyla kullanımını ölçmek için kullanılır.
pid .smartadserver.com Fonksiyonel 397 gün SmartAdServer, uzaktan reklam sunma sistemidir. Siteler ve Reklamverenler, çevrimiçi reklam kampanyalarının dağıtımını yönetmek için sistemi kullanıyor. Kampanyalarının sunumunu takip etmek ve performanslarını artırmak için ziyaretçileri hakkında anonim istatistiksel veriler toplayabilirler.
visitor .postrelease.com Fonksiyonel 365 gün Dil tercihlerini hatırlamak ve içeriği kişiselleştirmek için Magnolia tarafından kullanılan çerez.
_gcl_au .bauhaus.com.tr Pazarlama 90 gün Dönüşümleri depolamak ve izlemek için kullanılır.
IDE .doubleclick.net Pazarlama 400 gün Bu çerez, DoubleClick/Google Marketing Suite'teki reklam kampanyalarının hedeflenmesi, analiz edilmesi ve optimizasyonu için kullanılır
_fbp .bauhaus.com.tr Pazarlama 90 gün Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır
tuuid .bidswitch.net Pazarlama 365 gün Bireysel kullanıcıları tanımlamak için benzersiz değer.
c .bidswitch.net Pazarlama 365 gün Bu çerez, Rubicon Project tarafından kullanıcı tanımlamasının senkronizasyonunu ve çeşitli reklam hizmetleri arasında kullanıcı verilerinin değiş tokuşunu kontrol etmek için ayarlanır.
tuuid_lu .bidswitch.net Pazarlama 365 gün Bidswitch.com'un ziyaretçiyi birden çok web sitesinde izlemesini sağlayan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, Bidswitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesine ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır.
tluid .3lift.com Pazarlama 90 gün Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır - bu ziyaretçi verilerinin değişimi normalde bir üçüncü taraf veri merkezi veya reklam değişimi tarafından sağlanır.
data-c-ts .media.net Pazarlama 30 gün Web siteleri arasında kullanıcı hakkında veri toplar - Bu veriler, reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır.
data-c .media.net Pazarlama 30 gün Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. 
khaos .rubiconproject.com Pazarlama 365 gün Reklam kampanyalarını izlemek ve anonimleştirilmiş kullanıcı davranışı istatistiklerini toplamak için kullanılır.
A3 .yahoo.com Pazarlama 365 gün Yahoo için reklam hedefleme çerezi
TestIfCookieP .smartadserver.com Pazarlama 397 gün SmartAdServer, uzaktan reklam sunma sistemidir. Siteler ve Reklamverenler, çevrimiçi reklam kampanyalarının dağıtımını yönetmek için sistemi kullanıyor. Kampanyalarının sunumunu takip etmek ve performanslarını artırmak için ziyaretçileri hakkında anonim istatistiksel veriler toplayabilirler.
csync .smartadserver.com Pazarlama 366 gün Kullanıcı reklamlarını görüntülemek için kullanıcının hareketini ve çeşitli reklamveren tekliflerini temel alarak reklam gösterimini optimize eder.
tt_viewer .teads.tv Pazarlama 364 gün Teads, ortak web sitelerimizde gördüğünüz video reklamları kişiselleştirmeye yardımcı olmak için bir tt_viewer" çerezi kullanır."
demdex .demdex.net Pazarlama 180 gün Audience Manager'ın bir kullanıcıyı tanımlayabileceği benzersiz değer. Diğerlerinin yanı sıra tanımlama, segmentasyon, modelleme ve raporlama amacıyla kullanılır.
tuuid .360yield.com Pazarlama 90 gün Bireysel kullanıcıları tanımlamak için benzersiz değer.
tuuid_lu .360yield.com Pazarlama 90 gün Bidswitch.com'un ziyaretçiyi birden çok web sitesinde izlemesini sağlayan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, Bidswitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesine ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır.
IDSYNC .analytics.yahoo.com Pazarlama 365 gün Çerez verilerinin ziyaretçinin tarayıcısında güncellenmesi gerekip gerekmediğini belirler - Bu, üçüncü taraf reklam sunma şirketleri tarafından belirlenir.
dpm .dpm.demdex.net Pazarlama 180 gün Reklam ve yeniden hedefleme için kullanılır.
mv_tokens exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Bu çerez mediavine reklam ajansı ile ilişkilidir. Kullanıcı ile ilgili profil oluşturup ilgili reklamları göstermek amaçlıdır.
mv_tokens_eu-v1 exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Üçüncü taraf reklam verenlerin ilgili reklamla ziyaretçiyi hedeflemesine izin veren benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
am_tokens exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar. 
am_tokens_eu-v1 exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar. 
criteo exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Bu çerez Outbrain tarafından ayarlanır ve web sitesi ile ilgili teknik verileri analiz etmek için kullanılır.
um .360yield.com Pazarlama 90 gün Teklif sürecini etkinleştirmek için.
umeh .360yield.com Pazarlama 90 gün Teklif sürecini etkinleştirmek için.
CMID .casalemedia.com Pazarlama 365 gün Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar.
CMPS .casalemedia.com Pazarlama 90 gün Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar.
CMPRO .casalemedia.com Pazarlama 90 gün Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar - Bu, web sitesinin ziyaretçiye aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır.
yieldmo_id .yieldmo.com Pazarlama 365 gün Cihaz tanımlayıcısını kullanarak izleme yapar.
ptrcriteo .ads.yieldmo.com Pazarlama 365 gün Pazarlama çerezi.
_kuid_ .krxd.net Pazarlama 180 gün Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır.
tvid .tremorhub.com Pazarlama 365 gün Tremorvideo reklam çerezi
tv_UICR .tremorhub.com Pazarlama 30 gün Tremorvideo reklam çerezi
obuid .outbrain.com Pazarlama 90 gün Anonim kullanıcının kimliğini tutar. Önerilerin tıklanması gibi kullanıcı işlemlerini izlemek için kullanılır
status .postrelease.com Pazarlama 365 gün Bu alan adı Nativo'ya aittir. Şirket çeşitli pazarlama ve reklam hizmetleri sunmaktadır.
KRTBCOOKIE_97 .pubmatic.com Pazarlama 30 gün Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır.
PugT .pubmatic.com Pazarlama 30 gün Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır.
_sgf_user_id .bauhaus.com.tr Pazarlama 1 yıl 24 gün Ziyaretçi id'sini saklamak için kullanılır.
_sgf_session_id .bauhaus.com.tr Pazarlama Oturum Süresince Ziyaretçi oturum id'sini saklamak için kullanılır.
test_cookie .doubleclick.net Pazarlama 1 dakika Bu çerez, web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için DoubleClick (Google'a aittir) tarafından ayarlanır.
_sgf_exp .bauhaus.com.tr Pazarlama 1 ay Segmentify çerezlerinin sona erme bilgisi.
fr .facebook.com Pazarlama 90 gün Hedefli reklamcılık için kullanılan benzersiz bir tarayıcı ve kullanıcı kimliği içerir.
criteo_write_test www.bauhaus.com.tr Pazarlama 1 dakika Bu çerez, ziyaretler ve cihazlar genelinde ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılan bir Criteo çerezidir. Web sitesinin ziyaretçiye ilgili reklamı sunmasına olanak tanır.
cto_tld_test .bauhaus.com.tr Pazarlama 1 dakika Bu çerez, ziyaretler ve cihazlar genelinde ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılan bir Criteo çerezidir. Web sitesinin ziyaretçiye ilgili reklamı sunmasına olanak tanır.
opt_out .postrelease.com Pazarlama 1 yıl Ziyaretçinin çerez bannerındaki pazarlama kategorisini kabul edip etmediğini tespit etmek için kullanılır. Bu çerez, web sitesinin GDPR uyumluluğu için gereklidir.
optout .criteo.com Pazarlama 365 gün Ziyaretçinin çerez bannerındaki pazarlama kategorisini kabul edip etmediğini tespit etmek için kullanılır. Bu çerez, web sitesinin GDPR uyumluluğu için gereklidir.
_sgf_push_permission_asked .bauhaus.com.tr Pazarlama Oturum Süresince Bu çerez, ziyaretçiden web push bildirim izni istenip istenmediğini kontrol etmek için kullanılır.
ab .agkn.com Pazarlama 1 yıl Aggregate Knowledge'a ait olan bu çerez gerçek zamanlı hedefleme ve tüketici profili oluşturma işlevselliğini sağlar.
t_gid .taboola.com Pazarlama 1 yıl Taboola'nın ilişkilendirme ve raporlama amacıyla kullandığı benzersiz, bölümlenmiş bir Kullanıcı Kimliği atar ve önerileri bir reklamveren veya yayıncıyla olan etkileşimlere dayalı olarak bu belirli kullanıcıya uyarlamak için kullanır.
t_pt_gid .taboola.com Pazarlama 1 yıl Taboola'nın ilişkilendirme ve raporlama amacıyla ve önerileri bu belirli kullanıcıya uyarlamak için kullandığı benzersiz bir Kullanıcı Kimliği atar.
TDCPM .adsrvr.org Pazarlama 1 yıl TDCPM çerezi, geri dönen kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimliği kaydetmek için kullanılır. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır.
TDID .adsrvr.org Pazarlama 1 yıl Bu çerez, son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığına ve son kullanıcının söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği reklamlara ilişkin bilgileri taşır.
ouid .addthis.com Pazarlama 395 gün Benzersiz bir kullanıcı kimliğini saklamak için kullanılır. 
na_id .addthis.com Pazarlama 395 gün Bu çerez, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında bağlantıların paylaşılmasını sağlamak için Addthis.com tarafından ayarlanır.
na_tc .addthis.com Pazarlama 395 gün Bu çerez tarayıcıdaki dinamik değişkenleri saklamak için kullanılır.
uuid2 .adnx.com Pazarlama 90 gün Bu çerez, Platformun tarayıcıları ve cihazları ayırt etmesini sağlayan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerir.
anj .adnx.com Pazarlama 90 gün anj çerezi, bir çerez kimliğinin ortaklarımızla senkronize edilip edilmediğini gösteren verileri içerir.
bito .bidr.io Pazarlama 395 gün Üçüncü taraf reklam verenlerin ziyaretçiyi ilgili reklamlarla hedeflemesine olanak tanır. Bu eşleştirme hizmeti, reklam verenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanmaktadır.
bitoIsSecure .bitr.io Pazarlama 395 gün Üçüncü taraf reklam verenlerin ziyaretçiyi ilgili reklamlarla hedeflemesine olanak tanır. Bu eşleştirme hizmeti, reklam verenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanmaktadır.
checkForPermission .bidr.io Pazarlama 1 dakika Bu çerez, kullanıcının çerez onay kutusunu kabul edip etmediğini belirlemek için kullanılır.
uid-bp-* ads.stickyadstv.com Pazarlama 60 gün Bu tür çerezler, çevrimiçi video reklam hizmetleri sağlayan bir Fransız şirketi olan StickyAdsTV'ye ait reklam amaçlı veriler saklar.
UID ads.stickyadstv.com Pazarlama 30 gün Bu çerez, çevrimiçi video reklam hizmetleri sağlayan bir Fransız şirketi olan StickyAdsTV'ye ait veri saklar.
MRM_UID ads.stickyadstv.com Pazarlama 60 gün Bu çerez, çevrimiçi video reklam hizmetleri sağlayan bir Fransız şirketi olan StickyAdsTV'ye ait veri saklar.
TapAd_TS .tapad.com Pazarlama 60 gün Çerezin amacı, hedefli reklamcılığı etkinleştirmek için kullanıcıları cihazlar arasında izlemektir.
TapAd_DID .tapad.com Pazarlama 60 gün Çerezin amacı, hedefli reklamcılığı etkinleştirmek için kullanıcıları cihazlar arasında izlemektir.
TapAd_3WAY_SYNCS .tapad.com Pazarlama 60 gün Reklam ağlarıyla veri senkronizasyonu için kullanılır.
_uid .fwmrm.net Pazarlama 180 gün Bu çerez, kullanıcının üçüncü taraf sosyal ağ siteleri aracılığıyla sayfaları paylaşabilmesini sağlamak için kullanılır.
uuid .mathtag.com Pazarlama 392 gün Bu çerez, birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır; bu ziyaretçi verileri alışverişi normalde bir üçüncü taraf veri merkezi veya reklam alışverişi tarafından sağlanır.
euds .rfihub.com Pazarlama Oturum Süresince Bu çerez, kullanıcıların ilgili reklamları görmesini sağlamak amacıyla ağ sitelerinde hedefli reklamlar sunmak için kullanılır.
rud .rfihub.com Pazarlama 390 gün Bu çerez, kullanıcıların ilgili reklamları görmesini sağlamak amacıyla ağ sitelerinde hedefli reklamlar sunmak için kullanılır.
ruds .rfihub.com Pazarlama Oturum Süresince Bu çerez, kullanıcıların ilgili reklamları görmesini sağlamak amacıyla ağ sitelerinde hedefli reklamlar sunmak için kullanılır.
eud .rfihub.com Pazarlama 390 gün Bu çerez, kullanıcıların ilgili reklamları görmesini sağlamak amacıyla ağ sitelerinde hedefli reklamlar sunmak için kullanılır.
_cc_dc .crwdcntrl.net Pazarlama 270 crwdcntrl.net, siteden siteye giderken sizi, ne yaptığınızı ve neye tıkladığınızı takip etmek için bu çerezden faydalanmaktadır.
_cc_id .crwdcntrl.net Pazarlama 270 gün crwdcntrl.net, siteden siteye giderken sizi, ne yaptığınızı ve neye tıkladığınızı takip etmek için bu çerezden faydalanmaktadır.
_cc_cc .crwdcntrl.net Pazarlama Oturum Süresince crwdcntrl.net, siteden siteye giderken sizi, ne yaptığınızı ve neye tıkladığınızı takip etmek için bu çerezden faydalanmaktadır.
pb_rtb_ev .contextweb.com Pazarlama 1 yıl pb_rtb_ev çerezi, ContextWeb tarafından, aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP ve anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydetmek için kullanılır.
V .contextweb.com Pazarlama 360 gün V çerezi, ContextWeb tarafından, aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP ve anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydetmek için kullanılır.
bkdc .bluekai.com Pazarlama 180 gün Kullanıcının verilerini işleyecek olan Oracle veri merkezini saklar.
bku .blukai.com Pazarlama 180 gün Çevrimiçi/çevrimdışı veri kaynakları aracılığıyla tarayıcı davranışını anonim olarak profiller.
bkpa .blukai.com Pazarlama 180 gün Bu çerez, daha hedefli ve alakalı pazarlama ve reklamcılık için bir profil oluşturmak amacıyla kullanıcıların web kullanımı ve toplu anonim faaliyetleri hakkındaki anonimleştirilmiş verileri saklar.
bsw_origin_init .bidswitch.net Pazarlama Oturum Süresince Hedefli reklamların görüntülenmesi amacıyla, kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi ziyaretçi verilerini toplar.
licd .bidswitch.net Pazarlama Oturum Süresince Hedefli reklamların görüntülenmesi amacıyla, kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi ziyaretçi verilerini toplar.
ayl_visitor .omnitagis.com Pazarlama 30 gün Adyoulike tarafından bir sitedeki anonim ziyaretçi takibi için kullanılır.
lidid .liadm.com Pazarlama 400 gün Ziyaretçilerin davranışları ve etkileşimleri hakkında veri toplar – Bu, web sitesindeki reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır. Çerez aynı zamanda web sitesinin diğer web sitelerinden gelen yönlendirmeleri tespit etmesine de olanak tanır.
matchfreewheel .w55c.net Pazarlama 30 gün Ziyaretçi için, üçüncü taraf reklamverenlerin ziyaretçiyi ilgili reklamla hedeflemesine olanak tanıyan benzersiz bir kimlik belirler.
wfivefivec .w55c.net Pazarlama 13 ay Hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili verileri toplar. Kaydedilen veriler hedefli reklamlar için kullanılır.
everest_g_v2 .everesttech.net Pazarlama 1 yıl Hedefli reklamlar için ve her bir reklamın etkinliğini belgelemek için kullanılır.
did .pippio.com Pazarlama 1 yıl Bu çerez, hedeflenen reklamları görüntülemek için kullanılır.
didts .pippio.com Pazarlama 1 yıl Bu çerez, hedeflenen reklamları görüntülemek için kullanılır.
pxrc .pippio.com Pazarlama 2 ay Bu çerez, size ve ilgi alanlarınıza daha uygun reklamlar sunmak için kullanılır. Ayrıca bir reklamı görme sayınızı sınırlamak ve bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmak için de kullanılır.
nnls .pippio.com Pazarlama 2 ay Bu çerez, hedeflenen reklamları görüntülemek için kullanılır.
uid .turn.com Pazarlama 180 gün Bir kullanıcıyı tanımlamak için benzersiz bir kimlik içerir.
INGRESSCOOKIE bh.contextweb.com Pazarlama Oturum Süresince Bu çerez, yük dengeleme ve oturumun tutarlılığı için kullanılır. Bu teknik oturum tanımlayıcısı bazı web sitesi özellikleri için gereklidir.
_li_ss i.liadm.com Pazarlama 30 gün Ziyaretçi için, üçüncü taraf reklamverenlerin ziyaretçiyi ilgili reklamla hedeflemesine olanak tanıyan benzersiz bir kimlik belirler.
cu .ipredictive.com Pazarlama 1 yıl Bu alan adı, mobil ve cihazlar arası programatik çevrimiçi reklamcılıkla uğraşan ABD merkezli bir şirket olan Adelphic'e aittir.
ssi .sitescout.com Pazarlama 1 yıl Bu çerez SiteScout tarafından ayarlanır ve geri dönen kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik saklar. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır.
_ssuma .sitescout.com Pazarlama 30 gün Geri dönen kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır.
MUID .bing.com Pazarlama 390 gün Microsoft sitelerini ziyaret eden benzersiz web tarayıcılarını tanımlar. Bu çerezler reklam, site analizi ve diğer operasyonel amaçlar için kullanılır.
IMRID .imrworldwide.com Pazarlama 390 gün Bu çerez bir internet medyası ve pazar araştırma şirketi olan Red Sheriff'in çerezidir.
i .openx.net Pazarlama 1 yıl Ziyaretçilere ilişkin IP adresleri, coğrafi konum ve reklam etkileşimi gibi verileri kaydeder. Bu bilgiler OpenX.net hizmetlerinden yararlanan web sitelerindeki reklamları optimize etmek için kullanılır.
receive-cookie-deprecation pixel.rubiconproject.com Pazarlama 90 gün Reklam kampanyalarını izlemek ve anonimleştirilmiş kullanıcı davranışı istatistiklerini toplamak için kullanılan Rubicon Project çerezi.
sepete eklenmiştir. Sepete Git

Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyiniz.

×

Yenilenen mobil uygulamamızda fırsatlar sizi bekliyor.

Hemen indirin!